Договір довічного утримання-жити можна,продати-ні !

Багатьом знайома ситуація, коли люди похилого віку вирішують після смерті залишити своє житло
 (будинок, квартиру) сусідам, чи знайомим на знак подяки за допомогу і догляд за життя. Саме
 в таких випадках рекомендується укладати договір довічного утримання, який застрахує обидві 
сторони від різних ризиків, і забезпечить виконання ✅условій договору. Адже часто літніх
 людей вводять в оману, що це дуже складно, і вигідніше оформити договір дарування. Хоча 
після цього багато хто з них позбавляються будь-якої допомоги, або взагалі опиняються на 
вулиці без гроша в кишені і даху над головою.
За договором довічного утримання, одна сторона (відчужувач) передає другій стороні 
(набувачеві) свою нерухомість (будинок, квартиру) за умови, що покупець бере на себе
 обов'язок довічного забезпечення відчужувача (матеріального, медичного і т. П.). Право 
власності переходить до набувача в момент укладення договору, але на відчуження майна новим 
власником накладається заборона до смерті відчужувача. Так захищаються інтереси відчужувача. 
Тому цей договір має тривалий характер, складається в письмовій формі, засвідчується 
нотаріусом і підлягає державній реєстрації.
Набувач майна повинен постійно і в повному обсязі виконувати свої обов'язки, інакше договір
 може бути розірваний
 Відчужувачем майна в договорі довічного утримання (догляду) може бути будь-яка людина,
 незалежно від віку і стану здоров'я. А набувачем - повнолітня дієздатна фізична, або 
юридична особа.
 Договір довічного утримання має два аспекти, які підкреслюють його специфіку. По-перше,
 цей договір не встановлює точну суму, яку доведеться витратити набувачеві на утримання 
відчужувача. Тому на момент підписання договору визначити розмір витрат неможливо.
По-друге, договір довічного утримання платний, але набувач майна розраховується з 
відчужувачем не грошима, а наданням певних благ. Це може бути побутове та медичне 
обслуговування, приміщення для проживання, харчування, забезпечення одягом, книгами оплата 
комунальних послуг, відвідування кіно і театру і т. П. Хоча відчужувачу може виплачуватися 
певна сума грошей у вигляді ренти щомісяця / рік, або одноразово після підписання договору.
 Формула і розмір виплат встановлюється сторонами самостійно
Для того, щоб у сторін в майбутньому не виникало суперечок, все умови утримання і надаються 
блага повинні бути чітко і детально прописані в договорі.
Крім того, в договорі краще вказувати, як буде контролюватися процес виконання набувачем
 своїх зобов'язань. Для цього, рекомендується, кожну надану послугу підтверджувати чеком,
 квитанцією, або розпискою. Ці документи можуть бути доказом у суді, і захистити обидві 
сторони від наклепу про невиконання умов договору.
Ще одна перевага договору довічного утримання в тому, що право власності на нерухомість 
переходить до набувача в момент підписання договору. Тому після смерті відчужувача його 
спадкоємці не можуть претендувати на це майно, що захищає права набувача.
Договір довічного утримання в односторонньому порядку можна розірвати, тільки якщо не 
будуть виконуватися його умови.
Якщо набувач майна за договором довічного утримання вмирає раніше відчужувача, його права 
та обов'язки переходять до спадкоємців. У разі їх відмови містити відчужувача, нотаріус 
за письмовою заявою відчужувача розриває даний договір у зв'язку з його невиконанням. А 
відчужувачу повертається право власності на майно, яке він передав за договором довічного 
утримання. Але при цьому витрати набувача на утримання відчужувача не повертаються