Житло в лізинг

В Україні вже в цьому році з'явиться лізингова програма житла — квартири в нових будинках можна буде брати в оренду з правом викупу, про це повідомляють в Державній іпотечній установі. Офіційно інвестиційний проект має назву "Забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу або іпотечного кредитування" і його вже готують до запуску. Під час лізингової програми житло переходить у власність тільки тоді, коли виплачена вся сума Етапи оформлення договору: — надання письмової заяви ДІУ; — оцінка установою можливості укладення договору (і здатності особи виконувати його умови); — укладення договору (в разі прийняття позитивного рішення по попередньому пункту). У разі прийняття ДІУ негативного рішення про можливість надання послуги, установа протягом 10 днів надсилає письмове повідомлення про відмову із зазначенням причин. Які документи будуть необхідні для оформлення: — копія паспорта, коду, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини (при наявності);

— документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи особи і членів його сім'ї за останні 6 місяців (в разі необхідності), інші документи, що підтверджують доходи і фінансовий стан); — перелік осіб, які проживають разом з особою в орендованому житлі; — анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи. Термін фінансового лізингу може становити від 1 до 20 років (не більше). У разі смерті громадянина, на якого оформлено житло, усі права та обов'язки за договором переходять до спадкоємців. У разі відмови спадкоємців, лізингоодержувачем може стати інший повнолітній громадянин, який постійно проживав в орендованому житлі.

 

Варто відзначити, що ДІУ має право пред'являти позови до спадкоємців особи, на яке оформлено договір.

Договір може бути розірваний у разі:

— несплати лізингових та інших платежів понад 90 днів;

— руйнування або псування житла;

— надання житла в сублізинг без письмового узгодження з ДІУ;

— якщо особа використовує житло не за призначенням або систематично порушує права та інтереси сусідів;

— здійснення будь-яких поліпшень житла без попереднього письмового узгодження з ДІУ;

— якщо особа протягом 60 днів після отримання житла у володіння і користування не уклала договори на поставку житлово-комунальних послуг;

— несплати особою рахунків за житлово-комунальні послуги більше 90 днів.

Про розірвання договору ДІУ повинна попередити особу не пізніше, ніж за два місяці. Тоді житло потрібно звільнити протягом 30 днів з дати розірвання договору. Щомісячний лізинговий платіж буде включати: — суму, яка відшкодовує частину вартості житла; - платіж як винагороду ДІУ за отримане у фінансовий лізинг житло по процентній ставці, розмір якої визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) установою грошей; — податки і збори, встановлені чинним законодавством України; — відшкодування інших витрат ДІУ, які безпосередньо пов'язані з виконанням договору фінансового лізингу. У разі невиконання умов договору з боку лізингоодержувача, житло передається іншому громадянину, який має бажання взяти участь у програмі Умови договору залишаються незмінними на весь термін його дії до моменту повного погашення.  Житло передається у власність після повної сплати всіх платежів, що захищає лізингодавця. До цього моменту осіб, що беруть участь в програмі, офіційно вважають орендарями.